profil

Wskaż prawdziwą informację dotyczącą przedstawionego równania reakcji redoks.

RÓWNANIE I ODPOWIEDZI W ZAŁĄCZNIKU

15 pkt za rozwiązanie + 8 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (23:19)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie