profil

Opisz krótko: Szeregowe łączenie źródeł napięcia, równoległe łączenie źródeł napięcia.

100 pkt za rozwiązanie + 50 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (17:06)
Odpowiedzi
Fightini
21.5.2018 (20:48)


Przy połączeniu szeregowym źródeł napięcia łączymy zacisk plus pierwszego z zaciskiem minus drugiego, plus drugiego z minusem trzeciego itd. Dzięki łączeniu szeregowemu źródeł napięcia o jednakowej biegunowości napięcie na zaciskach układu wzrasta. Zasada przy łączeniu szeregowym jest taka, żeby wszystkie źródła miały tą samą pojemność i możliwie zbliżone oporności wewnętrzne. Wypadkowa oporność wewnętrzna jest sumą wszystkich oporności wew. Pojemność wypadkowa jest taka jaką ma pojedyncze ogniwo (lub ogniwo o najmniejszej pojemności).
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie
Zadania z informatyki