profil

Wpisz we właściwe rubryki cechy umowy o pracę oraz umowy zlecenia.
1.zatrudnienie na podstawie kodeksu pracy 
2.brak

przywilejów pracowniczych wynikających z kodeksu pracy 
3.wykonywanie pracy na ryzyko pracodawcy 
4.wykonywanie pracy na własne ryzyko
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (18:59)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie