profil

Work in pairs. Say one true and one false activity. Can your partner spot tge false sentence

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.5.2018 (14:48)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie