profil

Jak nie denerwować się na sprawdzianie z Matematyki?
Na testach z matmy strasznie się stresuje przez to dostaje

słabe oceny?
Normalnie na lekcji umie rozwiązywać zadania.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 15.4.2018 (23:09)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z matematyki
8 pkt - 12.8.2018 (09:17)

21×158+120%