profil

Napisz reakcję zobojętniania:
1. Chlorek wapnia
2. Siarczek sodu
3. Siarczan (IV) sodu
4. Siarczan (IV) baru
5. Węglan

potasu
6. Fosforan (V) strontu
7. Azotan (V) magnezu 
8. Siarczan (VI) cezu
9.Azotan (V) litu 
10. Fosforan (V) potasu
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 15.4.2018 (22:45)
Znasz odpowiedź?