profil

Wypisz główne przyczyny i wojny (z podziałem na polityczne i gospodarcze i pośrednie i bezpośrednie)

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.4.2018 (09:23)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie