profil

1) Gaz doskonały zamknięto w naczyniu o objętości 50dm3 w temperaturze 300K, pod ciśnieniem 2 * 10do6 Pa.

Rozwiąż następujące sytuacje:
a) nie zmieniając ciśnienia zwiększono 2 razy objętość. Co stało się z temperaturą?
b) przy stałej objętości zmniejszono temperaturę 4 razy. Co stało się z ciśnieniem?
c) przy stałej temperaturze zwiększono ciśnienie 2 razy. Co stało się z objetością?
2.
Gaz doskonały zamknięto w naczyniu z ruchomym tłokiem. Początkowo parametry gazu wynosiły p1 = 1000hPa, T1 = 280K i objętość V1 = 0,02m3. Ile było moli tego gazu i jaką miał on objętość jeżeli ciśnienie wzrosło 2 razy a temperatura wzrosła 1,2 RAZa? R = 8,31 J/Mol k
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.4.2018 (11:50)
Znasz odpowiedź?