profil

Podkreśl w tekście właściwe informacje!

Turcy seldżuccy prześladowali/tolerowali chrześcijan na Bliskim

Wschodzie,inaczej niż/podobnie jak czynili to wcześniej Arabowie.Ekspansja turecka w XI w. zagrażała bezpośrednio Rzymowi/Konstantynopolowi,dlatego papież Innocenty III/Urban II ogłosił krucjatę przeciw muzułmanom,którzy podporządkowali sobie Palestynę/prawosławnym,którzy nie chcieli zgodzić się na zakończenie schizmy wschodniej.Wskutek nadwyżki/niedostatku ziem uprawnych w Europie Zachodniej rycerze skwapliwie decydowali się na udział w wyprawach krzyżowych.Papiestwo widziało zaś w krucjatach możliwość osłabienia /wzmocnienia swojej pozycji politycznej,dlatego chętnie/niechętnie wspierało działania krzyżowców.
20 pkt za rozwiązanie + 10 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.4.2018 (16:53)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie