profil

Zaznacz właściwe zakończenie zdań!
W koncepcji Aristide Brianda przewidziano :
Powołanie europejskich sił

zbrojnych.
Powstanie europejskiego wspólnego rynku.
Likwidację parlamentów i rządów krajowych.
Przekształcenie Ligi Narodów w federację państw.

20 pkt za rozwiązanie + 10 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.4.2018 (21:58)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie