profil

Udowodnij prawdziwość tezy "podróże kształcą" lub "wojna jest najgorszym wydarzeniem dla ludzi" POTRZEBUJĘ NA

JUTRO!!!! DAJE NAJ!!!
125 pkt za rozwiązanie + 63 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.3.2018 (17:36)
Znasz odpowiedź?