profil

Powiedz o jakich krzywdach wspomina osoba mówiąca w wierszu pt. Który skrzywdziłeś. Kto umożliwia czynienie tego

zła? Opisz sytuację, w jakiej znajduje się człowiek pokrzywdzony.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.3.2018 (17:30)
Znasz odpowiedź?