profil

Napisz krótką notatkę w formie pkt o Władysławie Broniewskim na poziomie 4 lub 5 kl

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.3.2018 (20:59)
Odpowiedzi
Flexos
14.3.2018 (15:14)
Władysław Broniewski przyszedł na świat 17 grudnia 1897 w Płocku, natomiast zmarł 10 lutego 1962 roku w Warszawie.
Polski poeta, tworzący w XX n.e. Był nie tylko poetą, ale i również znakomitym tłumaczem oraz żołnierzem, brał udział m.in w wojnie polsko-bolszewickiej. Za bierne uczestnictwo w wojnie dostał bardzo wiele odznaczeń np. Krzyż Walecznych.
Bezpośrednią przyczyną śmierci Władysława Broniewskiego była ciężka choroba, jaką był rak krtani.

Przydatne rozwiązanie? Tak Nie