profil


Klasa 65/85
Complete the questions and answers in your notebook. Use the future form of the verbs in brackets.

1.

.......... your father .......... (eat) curry?
Yes, he .......... .
2. .......... your brother and sister .......... (like) Indian food?
3. .......... .......... your father .......... (drink)?
He'll drink lassi.
4. .......... .......... your sister .......... (arrive)?
In the evening.

Proszę o pilną odpowiedź dziękuję
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.3.2018 (20:38) - przydatność: 46% - głosów: 24
Odpowiedzi
XDXD69
10.3.2018 (16:21)
Nie muwie po ang
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
W0jtek1
13.3.2018 (13:56)
1. Will your father eat curry? 
Yes, he will.
2. Will your brother and sister like Indian food?
3. What will your father drink?
He'll drink lassi.
4. When will your sister arrive?
In the evening
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie