profil

1. Nazwij poniższe mydła oraz zaznacz część hydrofobową i hydrofilową:
a) C17H33COOK
b) (C17H35COO)2Ba
2. Zapisz

reakcję otrzymywania mydła- palmitynianu litu.
3. Podaj podział emulsji.
4. W jaki sposób usuniesz czarny nalot na srebrze ?
5. Oblicz, ile gramów poszczególnych składników należy użyć, aby otrzymać 180 g pudru o następującym składzie: skrobia ryżowa 45%, talk 30%, tlenek cynku 23% i stearynian cynku 6%.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.3.2018 (21:43)
Znasz odpowiedź?