profil

Karta charakterystyki: kwasu siarkowego (VI) i kwasu siarkowodorowego.
Uwzględnij w kolejności:
1. Wzór sumaryczny,

strukturalny, model cząsteczki.
2. Masa cząsteczkowa, stosunek masowy pierwiastków.
3. Właściwości fizyczne i chemiczne.
4. Równanie reakcji otrzymywania, współczynniki stechiometryczne tego równania, odczyt reakcji jednostkowej, modelowe przedstawienie tej reakcji.
5. Równanie reakcji dysocjacji, odczyt tej reakcji i jej model.
6. Zadanie:
Oblicz, ile gramów kwasu fosforowego (V) powstanie podczas reakcji 0,5 kg tlenku fosforu (V).
Proszę o szybką odpowiedź, muszę to mieć na jutro.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 5.3.2018 (22:11)
Znasz odpowiedź?