profil

OBLICZ WARTOŚĆ WYRAŻENIA A) 3a(4-2a) + 2a(3a-5) dla a=3
B) OBLICZ... 4p(5+3p) -2p(7+6p) dla p = -2
C) OBLICZ...

-3m(6m+5) -9(-m-2) dla m=1
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.2.2018 (21:11)
Odpowiedzi
hanka_kijanka
18.2.2018 (19:07)
Przy takich zadaniach trzeba pamiętać o kolejności wykonywania działań - najpierw to, co w nawiasach, potem mnożenie, na końcu dodawanie i odejmowanie.
Uważać trzeba też przy znakach - minus razy minus daje plus, minus razy plus to minus.
Tam, gdzie nie ma żadnego znaku działania, czyli przed nawiasami i między literą a cyfrą, przy podstawianiu podanych wartości trzeba użyć mnożenia.
A) 3x3(4-2x3)+2x3(3x3-5)=9x(4-6)+6x(9-5)=9x(-2)+6x4=-18+24=6
B) 4x(-2)(5+3x(-2))-2x(-2)(7+6x(-2))=-8x(5-6)+4x(7-12)=-8x(-1)+4x(-5)=8-20=-12
C) m=1 więc przy mnożeniu można je pominąć (liczba pomnożona przez 1 nie zmienia się)
-3(6+5)-9(-1-2)=-3x11-9x(-3)=-33+27=-6
(x używam tu jako znaku mnożenia)
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie