profil

ZAPISZ W POSTACI SUMY ALGERBAICZNEJ!


a) (2p+3q)(5p+2q) =
b) (3a+2b)(a-4b) =
c) (2x-3y)(3x-2y) =
d) (m+2n)(5m-2n) =
e) (5a

ZAPISZ W POSTACI SUMY ALGERBAICZNEJ!


a) (2p+3q)(5p+2q) =
b) (3a+2b)(a-4b) =
c) (2x-3y)(3x-2y) =
d) (m+2n)(5m-2n) =
e) (5a [do potęki 2) -b)(2b+3a) =
10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.2.2018 (21:06)
Julcia5333 14.2.2018 (21:07)

Potęgi* sr xd

Znasz odpowiedź?