profil

Przeszktałcić ilorazy na sumy algebraiczne:
a) (15a+20): 5=
b) (12p-20): 4=
c) (-21m-15): 3=
d) (10t-6): (-2) =
e)

(3s-12t+9): 3 =
f) (4x+6y-8v): 2 =
g) (-15u-20w+5): =
h) (-6a+33b-3): (-3) =
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.2.2018 (20:50)
Znasz odpowiedź?