profil

Ułuż podane wyrazy we wlaściwej formie , tak aby utworzyly pytania !!!!!!!!!!!
     1. a brother / Have /got / a

sister? / you /or
2    parents / Have / a car? / got / your
3. you / a lizard / your room? / got / HAVE / in
10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.2.2018 (17:31)
Odpowiedzi
koks12345679
13.2.2018 (17:32)
1 you have got a brother or a sister

Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie