profil

1.Inaczej wyznanie wiary?
2.Znajdziesz je w Piśmie Świętym-...Boże.
3.Śpiewany podczas liturgii słowa.
4.II

czytanie-...Testament
5.Ściśle ustalony porządek i sposób sprawowania nabożeństw.
6.Zanoszone do boga prośby w czasie Mszy Świętej to modlitwa...
7.Śpiewane po II czytaniu.
8.Inaczej Pismo Święte.
9.I czytanie - ... Testament.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.2.2018 (17:50)
Znasz odpowiedź?