profil

Napisz krótki artykuł na temat bezpieczeństwa w sieci
- wstęp
- rozwinięcie praktyczne rady na temat bezpieczeństwa

surfowania przynajmniej trzy
- zakończenie nasza własna opinia
Pliss na jutro na ocene
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.2.2018 (16:33)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie