profil

Zad 33 str 49 
Co boli wymienione osoby? Przyjrzyj się ilustracjom i uzupełnij zdania.

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.2.2018 (16:49)
darkangel061 14.2.2018 (15:43)

Jakim ilustracjom? wstaw je w komentarzu

Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie