profil

Witam mam parę zadań do rozwiązania. Prosiłbym żeby odpowiadać w sposób jasny i zrozumiały i przytaczać zasady

jeśli to potrzebne :)

1.Czemu masa jądra atomowego jest mniejsza niż suma mas swobodnych składników?
2. Jakie stałe wpływają na częstotliwość drgań?
3. Opisz, w jaki sposób poruszają się cząsteczki powietrza, w którym rozchodzi się fala akustyczna.
4. Granat rozpada się na dwie cześci, czy jest możliwe aby jedna z nich poleciała pionowo a druga poziomo? Odpowiedz uzasadnij.
5. Od czego zależna jest ilość elektronów uzyskanych w czasie zjawiska fotoelektrycznego.
6. Wyjaśnij, dlaczego przebiegu zjawiska fotoelektrycznego nie można wyjaśnić w oparciu o klasyczną falową teorię światła?
7. Wyjaśnij, w jakich warunkach powstaje fala opisana równaniem: y = 2 A cos(kx) sin(ὠt)
8. Wyjaśnij, co to jest prąd nasycenia fotokomórki? Od czego zależna jest wartość prądu nasycenia?
100 pkt za rozwiązanie + 50 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.2.2018 (18:46)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie