profil

1. od czego zależy energia potencjalna sprężystości ciała, jak ją obliczamy?
2. od czego zależy energia

potencjalna ciężkości ciała , jak ją obliczamy?
3. od czego zależy energia kinetyczna ciała, jak ją obliczamy?
4. Omów zmianę energii kinetycznej i potencjalnej dla ciała swobodnie spadającego i dla wahadła.
5. Zamienianie 0C na K i odwrotnie.
25 pkt za rozwiązanie + 13 pkt za najlepsze rozwiązanie - 6.2.2018 (22:06)
Znasz odpowiedź?