profil

1. Czy II RP była państwem wielokulturowym i
wielonarodowym?
2. Co nazywane jest cudem nad Wisłą?
3. Kim był

Eugeniusz Kwiatkowski?
4. Kto był pierwszym prezydentem Polski?
5. Co wydarzyło się w galerii Zachęta dnia 16 grudnia
1922 roku?
6.Jak nazywa się zamach stanu przeprowadzony przez
Józefa Piłsudskiego w 1926 roku?
7. Wymień trzy największe miasta II RP.
8. Ile było powstań śląskich?
9. Wymień przynajmniej trzy narodowości, które obok
Polaków zamieszkiwały II RP.
10. Jak nazywało się jedyne powstanie Polaków, które
było zwycięskie?
11. Czym była Luxtorpeda?
12. Jak nazywały się rządy w II RP po zamachu
majowym?
13. Co przeprowadził Władysław Grabski?
75 pkt za rozwiązanie + 38 pkt za najlepsze rozwiązanie - 2.2.2018 (21:24)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
8 pkt - 5.8.2018 (14:57)

Potrzebuje odpowiedzi . Dziękuję za pomóc