profil

Witam. Zadanie typowo studenckie mam zadanie dotyczące teorii przepływów, z wykorzystaniem równania Bernoullego.

Zadanie to 5.15
A treść brzmi:
Ze zbiornika z wodą o stałym poziomie H=1.5m wyprowadzony jest poziomo przewód o średnicy D=7.5cm i długości l=5m, przez który woda wypływa z uwzględnieniem strat przepływu.
Jak zmieni się trumień objętości przepływu gdy przewód zostanie przedłużony do l1=35m ?.
Jaki musi byc poziom wody w zbiorniku aby przy duższym przewodzie utrzymać poprzedni strumień objętości przepływu?
W obliczeniach zastosować metodę kolejnych przybliżeń przy założeniu, że błąd względny obliczenia prędkości nie może przekraczać 3%.
Odpowiedź: Q=17.4dm3/s, Q1=8.1dm3/s,H1=5.7m.
Prosił bym o porządne rozpisanie zadanie bo zależy mi żebym przejrzał i w miarę sam zrozumiał jak rozwiązać podobne zadanie. Dzięki wielkie za pomoc.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.1.2018 (21:04)
Znasz odpowiedź?