profil

Uzasadnij, że ,,Dżuma" to opowieść o tym, jak w trudnych chwilach zachować człowieczeństwo i godność, o sile

przyjaźni i dowodzie wiar w człowieka.
-Uzasadnienie napisz w formie rozprawki. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.1.2018 (19:31)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie