profil

Podaj pojęcie ruchu jednostajnego po okręgu oraz wielkości, które go charakteryzują.
 Podaj i omów przykłady

ruchów jakimi mogą poruszać się ciała pod działaniem siły grawitacji.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.1.2018 (22:06)
Odpowiedzi
MonitorFX
14.1.2018 (03:51)
Http://monitorfx.pl/
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie