profil

3 uzupełnij zdania  1. this is Maria and  ........ cat .
2. we' re Tom and Jack. This is ............. school.
3. Mum

............ shoes are great !
4. ........... is this boy ?
5. ........... friend is 10 years old.
6.This is my brother, .......... .
7.They're Jack and Ben Jt's ........ pen.
8.This is Robert and ........... dog               
do wyboru wyrazy : his, her, their, your,who,Tom, Tom,s 
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.1.2018 (21:56) - przydatność: 100% - głosów: 2
Odpowiedzi
mirreck
12.1.2018 (07:25)
1. her
2. Tom's
3. her
4. Who
5. His, her,your, their, Tom's  - wszystko pasuje
6. Tom
7. Their
8. his (jak wpiszesz Your to też będzie gramatycznie poprawnie)
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie