profil

Jak współcześni twórcy przedstawiają motywy antyczne (wypowiedź na 8-9 minut)

140 pkt za rozwiązanie + 70 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.1.2018 (20:06)
Znasz odpowiedź?