profil

Zapoznaj sie z tekstem źródłowym.A następnie wykonaj polecenia (7klasa,karty pracy Sprawa polska w czasach

napoleońskich)
A) podaj do czego zachęcali Polaków Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki
B)Wypisz określenia. którymi opisywany jest Napoleon Bonaparte
C)Przedstaw rolę, jaką odegrały Legiony Polskie dla zyskania sympatii Bonapartego
Z góry dzięki na teraz potrzebuje
Licze na was !
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.1.2018 (20:08)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie