profil

Y can say e or i at the end of word.
in these words from the story, y is saying e.
Find them. Fill in the missing letter.

/>1.gr_ _ _y
2.ex__te_ly
3.s_d_y
4.v_ _y
5.hu_ _ _y
6. h_ _py
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.1.2018 (18:09)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie