profil

Zd1 działka ma kształt równoległoboku o bokach 57 m i 48 m . wysokość opuszczona na dłuższy bo ma 45 m . ile

arów ma działka ? ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie działki i ile potrzeba słupków ? jeżeli jeden słupek stawiamy co 3 m ? ile zapłacimy za materiał na ogrodzeniu , jeżeli słupek kosztuje 15,8zł ., a mb siatki 8,7 zł ?
zd2 latawiec w kształcie rombu zbudowany jest z dwóch listewek o długościach 1,6 m i 1,2m do oklejenia latawca kupiono materiał z beli o szerokości 1,2 m . ile wynoś powierzchnia nośna latawca . ile zapłacono za materiał na oklejenie latawca , jeżeli 1mb materiału kosztuje 45 zł ?
3zd na mapie w skali 1 do 4000 , przekątne placu są w kształcie rombu mają wymiary 5cm i4 cm . ile arów ma ten plac ile co najmniej płytek chodnikowych o wymiarach 35cm * 35 cm trzeba kupić na wyłożenie placu ?
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.1.2018 (17:24)
Znasz odpowiedź?