profil

1. Ustal co należy wpisać w miejsca puste, aby poprawnie uzupełnić tabelę.
Wzór sumaryczny   Masa(g)   

Objętość (dm3)    Liczba moli (mol)   Liczba cząsteczek
     C2H4                      ...........           ...........                   0,5                    ............

2.Reakcja utleniania amoniaku może przebiegać w taki sposób:
4NH3 + 5O2-----> 5CO2 + 6H2O. 
Określ stosunek objętościowy i molowy substratów oraz produktów reakcji chemicznej.

3.Reakcja spalania całkowitego pentanu przebiego zgodnie z równaniem:
C5H12 + 8O2 ---> 5CO2  + 6H2O. Oblicz objętość tlenu (warunki normalne) niezbędne do spalenia 43,2g pentanu C5H12. Załóż, że wydajność tej reakcji chemicznej wynosi 60%

4.Napisz wzór elementarny związku chemicznego zawierającego 40%siarki i 60% tlenu.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.1.2018 (22:43)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie