profil

Wymień co najmniej 4 wydarzenia związane ze stosunkami polsko-krzyżackimi w czasach Piastów. Podaj ich daty i

władców, którzy brali w nich udział
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.1.2018 (18:26)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie