profil

Wymień okresy ery paleozoicznej. Określ, kiedy powstały największe złoża skał osadowych (organogenicznych).

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.1.2018 (23:55)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie