profil

1. Porównaj genezę ukształtowania się parlamentu w Anglii i we Francji. Wymień podobieństwa i różnice w

procesie powstania europejskich systemów parlamentarnych.

2. Wyjaśnij czemu wielkimi entuzjastami idei jedności politycznej Włoch byli uczeni i pisarze?
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.1.2018 (17:19)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie