profil

Ludzie weźcie mi pomóżcie teraz wam podam zadanie wymień trzy skutki zawracania unii polsko-litewskiej w Krewie w

1385 roku. 

Pomóżcie
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.1.2018 (18:30)
Odpowiedzi
Korhynie50
10.1.2018 (08:33)
Unia w Krewie

skutki:
chrzest Władysława Jagiełły i chrystianizacja Litwy
połączenie Polski i Litwy
koronacja Jagiełły na króla Polski
rozwój handlu pomiędzy miastami Polski i Litwy
małżeństwo Jagiełły z Jadwigą
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie