profil

Relatywistyczna masa poruszającej się cząstki jest 3 razy większa od jej masy spoczynkowej? Jaka jest całkowita

energia cząstki dla tej prędkości? Podobne rozważania przeprowadzić dla protonu
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 8.1.2018 (21:01)
Znasz odpowiedź?