profil

Jon Fe3+ w przedstawionym równaniu 

$2Fe^{3}+2l+ Fe^{2+}+l_{2}$

pełni rolę:
a) utleniacza
b) reduktora
c) atoma feterycznego
d) wskaźnika pH
e) ulteniacza i reduktora.

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 8.1.2018 (19:44)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie