profil

Napisz w kilku zdaniach jak powinna wyglądać szkoła przyszłości. 
1. Studenci będą mniej zestresowani.
2.

Większość lekcji będzie na świeżym powietrzu. 
3. Każdy uczeń będzie miał własny system oceniania.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 8.1.2018 (16:09)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie