profil

przyporządkuj podane pojęcia ich definicjom w tym celu wpisz w nawiasy odpowiedz nie litery a)syndrom chorego

przyporządkuj podane pojęcia ich definicjom w tym celu wpisz w nawiasy odpowiedz nie litery a)syndrom chorego budynku 
b) nadmierne ciepło zewnętrzne
 c)nadmierne oziębienie 
d) komfort cieplny
( ) utrudnia myślenie , powoduje ziewanie , senność , spadek motywacji do działania , apatię zmniejsza gotowośc do pracy ,zwiększa liczbę popełnionych błędów .
( ) powoduje pogorszenie uwagi , problemy zdrowotne , hipotermię
( ) to najkorzystniejsze warunki mikroklimatu pomieszczenia , w których człowiek czuje sie dobrze , a gospodarka cieplna jego organizmy przebiega najekonomiczniej
( ) jest przyczyną astmy , alergii i innych chorób układu oddechowego , pojawiających sie w następstwie przebywania w zanieczyszczonym środowisku wewnętrznym .

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 8.1.2018 (18:52)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie