profil

Przyczyny i skutki wydarzenia 1. wojna secesyjna 2.ekspresja kolonializm2 napisz zdanie o koloniach

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 4.1.2018 (21:50)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie