profil

1.Wyjasnij dlaczego współpraca z Czechlińskim budziła obawy Zenona
2.Napisz czy o awansie Zenona zdecydowały tylko

jego kompetencje? Jakie cechy charakteru podwładnego,, docenił " Czechlińskim
3. Zinterpretuj wypowiedź Zenona "Jest się takim jak myślą ludzie nie jak myślimy o sobie my jest się takim jak miejsce w którym się jest"
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.12.2017 (21:48)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z języka polskiego
38 pkt - 8.8.2018 (20:11)

Ogarnie ktoś ?