profil

World in pairs.Ask and answer questions. Use the words in the box and your own ideas. 
Your mom / get / her first job

/>Your parends / have/ their first child
Your friends/ start/ school
You / meet / your best friends
10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.12.2017 (21:13)
koksular 7.12.2017 (21:17)

Pomożecie?????? Plissss

Znasz odpowiedź?