profil

ZAPOZNAJCIE SIĘ W GRUPACH Z WYBRANYM MUZEUM W STOLICY LUB W INNYM MIEŚCIE. NA PODSTAWIE INFORMACJI Z INTERNETU

ZGROMADŹCIE WIADOWOŚCI NA JEGO TEMAT :
-Gdzie się mieści?
-Co gromadzi?
-Jak wygląda ekspozycja?
-Jaką działalność edukacyjną lub kulturalną prowadzi?
-Jakie wydarzenie odbędzie się tam w najbliższym czasie
MA TO BYĆ MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE 
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.12.2017 (18:40)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie