profil

Wyjaśnij pojęcia:
ważenie soli,
warzenie soli

30 pkt za rozwiązanie + 15 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.12.2017 (18:24)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie