profil

ZAD. 1. oblicz pole trójkąta
A=(Xa , Ya) B=(Xb ,Yb) C=(Xc , Yc)
ZAD. 2 symetralna odcinka AB przecina go

w punkcie C wiedzac że B=(-12 , -9) i C=(-3 , 1) oblicz współrzędne punktu A

ZAD. 3 sprawdź czy punkt P= (- 8 , 2 )leży na symetralnej odcinka A i B A=( 0 , -8) B=(2 , 6)

ZAD.4 napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt P i równoległej do L gdy P=( -5, -1) L=2x - 5y = 0
ZAD.5
napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt P i prostopadłej do L gdy
L=5x +y -2 =0 P=( -5, 0)
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.12.2017 (12:17)
Znasz odpowiedź?