profil

Zad 1 
Zmień ułamki okresowe na ułamki zwykłe 0,(13)  4,(345)  0,000(7)  2,8(27)
Zad 2
Liczba 15 jest przybliżeniem z

nadmiarem liczby x. Błąd bezwzględny wynosi 0,24. Oblicz x.
Zad 3
Przybliżenie z niedomiarem liczby x wynosi 4,5 a błąd względny jest równy 0,004. Oblicz x.
Zad 4
Liczbę 133,(3) zaokrąglono z dokładnością do 0,1 a liczbę 3,6 do całości. Oblicz błąd bezwzględny i błąd względny procentowy przybliżeń dla tych liczb. 

Z góry dziękuje
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 6.12.2017 (22:20)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie